Wij werken in een Sterk Netwerk

CGM  |  Werken bij CGM  |  Wij werken in een Sterk Netwerk

Wij werken in een Sterk Netwerk

Samenwerken is belangrijk. We hebben elkaar nodig voor de zorg van het kind. Het centrum Jeugd en Gezin werkt vanuit twee locaties in het Land van Cuijk. Sheryl is coördinator voor de locatie Boxmeer en Ingrid voor de locatie Cuijk.

Een mooi voorbeeld van een Sterk Netwerk is te zien bij onze collega’s van het Centrum Jeugd en Gezin. Op de gangen van de tweede verdieping van het Dienstencentrum hebben sommige ketenpartners een eigen werkplek. In het team werken collega’s die vanuit de ketenpartners zijn gedetacheerd. Coördinatoren Ingrid en Sheryl leggen uit waarom deze nauwe samenwerking zo belangrijk is.

 “Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdzorg de verantwoordelijkheid van de gemeente geworden. Hier is voor gekozen om de integrale hulpverlening aan kinderen beter te maken,” licht Ingrid toe. “Voorheen bestonden er namelijk verschillende domeinen en budgetten. Maar dat werkte niet want de leefwereld van een kind bestaat nu eenmaal niet uit verschillende stukjes. Als Centrum Jeugd en Gezin vliegen wij de preventie en de ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun ouders in de thuissituatie veel breder aan. Daarnaast hebben we lokale kennis, ook niet onbelangrijk.”

Toverwoord

“Daarbij is samenwerken een toverwoord’, vult Sheryl aan. “Het werk voor jeugdigen is namelijk zo specialistisch en specifiek dat kun je als gemeente niet alleen. Daar heb je veel disciplines bij nodig.“

Die samenwerking is in het dienstencentrum in Cuijk heel tastbaar omdat bijvoorbeeld verschillende ketenpartners een eigen werkplek hebben. Ook in het team zijn collega’s vanuit de ketenpartners gedetacheerd. Daarnaast zijn er korte lijntjes met de collega’s van WMO en Werk en Inkomen. “Maar in de samenwerking vervullen vooral de ouders een centrale rol, zij zijn verantwoordelijk voor het welbevinden van hun kind.“

Beschermtafel

Dit komt goed tot uiting bij de Beschermtafel. Ingrid legt uit: “Dit is een overleg wat plaats vindt wanneer er ernstige zorgen over de veiligheid van de kinderen zijn. De gezaghebbende ouders, Jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming en het CJG zitten hierbij aan tafel. Samen kijken we wat er nodig is, welke stappen we moeten nemen. Het doel van de beschermtafel is om te bespreken of er een Verzoek Tot Onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming ingezet wordt of dat er nog hulp vanuit het vrijwillige kader ingezet kan worden.”  

Uniek binnen CGM

Het Centrum Jeugd en Gezin werkt voor vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Dat is uniek binnen CGM. “Omdat wij met zoveel disciplines samenwerken, is deze schaal ook echt nodig. Voor alle gemeenten gelden dezelfde mogelijkheden en regels. Zo kunnen we ook echt iets bieden.”

Deze jeugdhulp varieert van eenvoudig tot complex. “We zijn dagelijks telefonisch bereikbaar voor vragen en ouders kunnen ook bij ons binnenlopen met hun vragen. Dat varieert van een hulpvraag over een lastige puber tot ondersteuning bij een kind met autisme of ADHD. Voor de korte termijn en minder complexe vragen kunnen wij zelf heel veel betekenen. Zo geven we zelf groepstrainingen, doen we aan preventie en hebben we een kiesgroep voor kinderen met gescheiden ouders. Bij complexere zorgvragen verwijzen wij door naar de zorgaanbieder.”

Sheryl zegt tot slot: “Ook hierbij is samenwerking en een goed netwerk in onze zorg van essentieel belang.”

Top