Maarten van de Ven: Ik ben en voel me een volwaardig lid van ons team

CGM  |  Werken bij CGM  |  Maarten van de Ven: Ik ben en voel me een volwaardig lid van ons team

Maarten van de Ven: Ik ben en voel me een volwaardig lid van ons team

CGM behaalt hoogste trede op Participatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

In 2018 behaalde CGM de hoogste trede op de participatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit betekent dat uit toetsing is gebleken dat onze organisatie op een hele goede manier werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een van die hele goede voorbeelden is collega Maarten van de Ven. Sinds 2008 werkt hij op onze financiële afdeling en ondanks zijn visuele beperking, draait hij volwaardig mee in het team.

Maarten weet niet beter dan dat hij met beide ogen maar 10% kan zien. “Ik ben hier mee geboren, dus het is voor mij normaal.” Maarten is niet blind maar heeft een visuele beperking. Kan wel iets zien maar natuurlijk vele malen onduidelijker dan iemand met een normaal zichtvermogen.

Stage

Toch probeert Maarten een zo normaal mogelijk leven te leiden. Hij woont zelfstandig (in een huis naast zijn ouders), heeft een rijk sociaal leven, volgt een cursus bridgen en speelt keyboard in een koor. Sinds 2008 werkt hij op de financiële administratie bij de gemeente Grave en bij CGM. “Ik wilde graag werken en heb toen zelf gevraagd of ik eerst een tijdje een soort van stage mocht lopen zodat ik kon laten zien welke capaciteiten ik had. Dat lukte goed en na een paar maanden kreeg ik een vaste baan op de financiële afdeling.”

Hulpmiddelen

Ondanks dat Maarten zoveel mogelijk normaal z’n werk wil doen heeft hij in zijn werk wel hulpmiddelen nodig. Zo heeft zijn PC vergrotingssoftware en voor dingen die op papier staan een loep. Daarnaast heeft hij een vaste werkplek, strategisch gekozen in een rustige hoek, zonder prikkels, en dichtbij de printer. Ook werkt hij vijf halve dagen omdat het lezen en werken op een PC extra energie kost. “In het begin vond ik het lastig en voelde ik mezelf een uitzondering. Het voelde of ik mezelf steeds moest bewijzen. Daar ben ik gelukkig goed bij geholpen en heb daar nu mijn rust in gevonden. Ik ben en voel me een volwaardig lid van ons team.”

Nieuwe dienstregeling

Maarten is dan ook een echte doorzetter die eigenlijk niet wil zeuren en zoveel mogelijk een normaal leven wil leiden. Toch kan dat niet altijd. Soms omdat er dingen in zijn omgeving veranderen waar hij geen grip op heeft. Enigszins mopperend vertelt hij: “Voor mijn werk en mijn sociale leven ben ik afhankelijk van het openbaar vervoer. Daarom zijn mijn ouders ook dicht in de buurt van een bushalte gaan wonen, zodat ik zelfstandig kan reizen. Nu heeft Arriva de dienstregeling zo aangepast dat de bus nauwelijks meer bij onze halte komt. Dat is voor mij echt een probleem, omdat ik niet kan lopen of fietsen naar de nieuwe halte.”

‘’Bij zo’n verandering zijn er weer veel telefoontjes nodig naar Arriva, de gemeente waar ik woon en het UWV om het vervoer wel weer goed te kunnen regelen. Dat is dan frustrerend dat ik niet de flexibiliteit heb om zelf op zo’n verandering makkelijk te kunnen inspelen. Gelukkig word ik bij het zoeken naar een oplossing wel weer goed geholpen door onze collega’s van P&O.”

Onze groei naar sociaal ondernemerschap erkend met een PSO-certificering

Onlangs heeft onze organisatie Trede 3, het hoogste niveau, bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar kunnen we met recht trots op zijn.

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij Sociale Werkbedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Meer informatie

Wil je meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt <link naar: https://www.pso-nederland.nl/over-de-pso/pso-uitgelegd-in-twee-minuten>.

Top